Kontakt

D2INVEST Sp. z o.o.

D2INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla m. s.st Warszawy

XII Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100  00-454 Warszawa

pod numerem 0000011107

NIP 6222310649

REGON 25095195400000

kapitał zakładowy 50000 zł

 

Adres siedziby

01-100 Warszawa
ul. Człuchowska 2c/13

Adres biura

63-400 Ostrów Wielkopolski
Wtórek, ul. Środkowa 5

Tel. (+48) (62) 735 63 14
Email: centrum@d2invest.pl

Masz jakieś pytania?