O D2invest

Świadczymy usługi dla przedsiębiorstw, głównie z sektora MSP. Wspieramy naszych Partnerów głownie w obszarach efektywnego zarządzania, zarówno poprzez usługi doradcze jak i dostarczanie technologii zwiększających wydajność i skuteczność procesów zarządczych. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza powoduje konieczność ciągłego poszukiwania przez przedsiębiorców bardziej efektywnych rozwiązań głównie w sferze zarządzania, sprzedaży, marketingu i finansów. Często optymalnym rozwiązaniem zwiększającym efektywność jest powierzenie określonych zadań zewnętrznym konsultantom, jako zdecydowanie tańsze w stosunku do utrzymywania własnych służb, bardziej efektywne i bezpieczniejsze. Ponadto wykorzystanie konsultantów zewnętrznych wpływa pozytywnie na obiektywną ocenę procesów, zjawisk i zdarzeń zachodzących w firmie.

Ważną domeną działalności firmy D2 invest Sp. z o.o. jest poszukiwanie, projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i informatycznych wspierających zarządzanie szeroko rozumianym biznesem, także w jednostkach administracji publicznej oraz organizacjach typu non-profit. Doradzamy zarówno w kwestiach związanych z organizacją i zarządzaniem podmiotami gospodarczymi, różnego rodzaju przedsięwzięciami i projektami informatycznymi, jak również przy projektowaniu i realizacji systemów informatycznych dopasowanych do potrzeb naszych Klientów. Skupiamy wokół siebie konsultantów posiadających wysokie kompetencje merytoryczne oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych dla administracji publicznej oraz przedsiębiorstw komercyjnych. Nasi pracownicy, na przestrzeni kilkunastu lat, z powodzeniem, aktywnie uczestniczyli w procesach tworzenia wielu podmiotów gospodarczych w tym kilkunastu spółek prawa handlowego (zdecydowana większość działa do dziś), w póniejszym okresie czynnie wspierając (również poprzez uczestnictw w organach zarzadczych) ich bieżącą działalność.

Projekty inwestycyjne

Tworzymy własne oraz wspieramy inne projekty inwestycyjne na każdym etapie ich realizacji. W swoich działaniach wykorzystujemy własne bogate doświadczenie, znajomość uznanych metodyk, koncentrując się przede wszystkim na osiągnięciu rzeczywistych korzyści biznesowych. Inwestujemy także własne środki w rekomendowane przedsięwzięcia. Organizujemy grupy inwestorskie.

Usługi z zakresu IT

Realizacja projektów informatycznych w tym budowa i wdrożenie systemów wspierających zarządzanie firmą (ERP),

Consulting

Specjalizujemy się w doradztwie i outsourcingu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem (głównie IT, kadry i finanse). Dzięki naszym usługom firmy zwiększają swoją skuteczność i efektywność poprzez skoncentrowanie się na własnej działalności kluczowej, decydującej o jej pozycji konkurencyjnej i perspektywach rozwojowych.

PROJEKTY INWESTYCYJNE