Realizacja projektów informatycznych w tym budowa i wdrożenie systemów wspierających zarządzanie firmą (ERP),